ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำงวดที่ 4/2567
Image

ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำงวดที่ 4/2567
สมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระ 743 บาท
   ค่าจัดการศพ 200,000 บาท
   ยอดเงินสงเคราะห์ครอบครัว 699,328 บาท
สมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระ 396 บาท
   ค่าจัดการศพ 100,000 บาท
   ยอดเงินสงเคราะห์ครอบครัว 273,108 บาท
**งวดที่ 4 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567

 รายละเอียดเพิ่มเติม www.otep.go.th
เมนู ช.พ.ค. รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่ความตาย
และเมนู ช.พ.ส. รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่ความตาย


กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก/เว็บไซต์
สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. : ข้อมูล