โรงพยาบาลครู
Image

โรงพยาบาลครู

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 โรงพยาบาลครู

กลุ่มจัดการงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา  ศรีอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการงานทั่วไป
กลุ่มเวชกรรมสิบเอก(หญิง)สมพร  ปัญญายิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มเวชกรรม
กลุ่มทันตกรรม-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มเภสัชกรรมนางสาวอารีรัตน์  กิ่งวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มเภสัชกรรม