สกสค. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่พระองค์ภาฯ
Image

สกสค. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่พระองค์ภาฯ  

ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นาวสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน และกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกัน ในระหว่างวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร สกสค. ร่วมพิธีครั้งนี้ และในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ