สกสค. ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริต (MOE TRUST & ZERO TOLERENCE)
Image

สกสค. ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริต 

(MOE TRUST & ZERO TOLERANCE)


     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต(MOE TRUST & ZERO TOLERANCE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ           

     ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.   เข้าร่วมพิธีและรับมอบนโยบายดังกล่าวด้วย       


                                                 รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว

กลุุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

         

รูปภาพ