ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ
Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ

           นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดอำนาจเจริญที่ยังไม่มีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด อีกทั้งได้มอบนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เรื่องการเพิ่มสมาชิก ช.พ.ค - ช.พ.ส การบริการสมาชิกด้วยจิตบริการ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ชี้แจ้งเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการบริหารงบประมาณสำนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ นางอนุรักษ์ แก้วมีศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ


กัลยรัตน์ : ข่าว

สำนักอำนวยการ

ปิยณัฐ : ภาพ

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู 

รูปภาพ