ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี
Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี

          นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เรื่องการเพิ่มสมาชิก ช.พ.ค - ช.พ.ส การบริการสมาชิกด้วยจิตบริการ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ชี้แจ้งเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการบริหารงบประมาณสำนักงาน เป็นต้น โดยมี นางสมใจ บุญเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี

 

กัลยรัตน์ : ข่าว

สำนักอำนวยการ

ปิยณัฐ : ภาพ

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู

รูปภาพ