ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน สกสค.
Image

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน สกสค.

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

          นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. บรรยายพิเศษ และให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน นำโดย นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. งานหอพัก สกสค. และโรงพยาบาลครู เพื่อสร้างการรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง สิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ จากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

          นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวต้อนรับว่า การมาครั้งนี้ อยากให้คุณครูทุกท่านรู้สึกอบอุ่นเหมือนมาเยี่ยมเยียนบ้าน เหมือนครอบครัวของทุกท่าน เราขอต้อนรับด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และยกย่องเชิดชูเกียรติครู อีกภารกิจหนึ่งคืองานการให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทั่วประเทศ นอกจากการดำเนินงานกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แล้ว ยังมีโรงพยาบาลครู และหอพัก สกสค. ที่พร้อมให้บริการห้องพักสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หวังว่าคุณครูจะได้รับความประทับใจในการต้อนรับในครั้งนี้

          นายรุจน์ ไชยฤทธิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่า เป็นกิจกรรมในส่วนหนึ่งของการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สร้างความเข้าใจให้กับครูอาวุโส ซึ่งเป็นสมาชิกจากศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นที่หนึ่ง คือ งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่มีสื่อออนไลน์สร้างความเข้าใจผิดต่อสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เราได้ทำการชี้แจงไป แต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้พาครูอาวุโส และสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกท่านได้ทราบถึงข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อให้ครูอาวุโสเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกท่านอื่น ๆ ต่อไป และในส่วนของงานที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ หอพัก สกสค. และโรงพยาบาลครู เป็นส่วนสำคัญที่ให้บริการสมาชิกที่มาจากต่างจังหวัด หรือมาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลครู อยากให้กิจกรรมนี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ขยายต่อไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นได้ทราบถึงงานด้านการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพของ สกสค."

          จากนั้นคณะครูอาวุโส ได้เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง ของหอพัก สกสค. และการให้บริการของโรงพยาบาลครู ได้แก่ ฝ่ายทันตกรรม การนวดแผนไทย และกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

 

รูปภาพ