สกสค. ร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์


      นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร

      โดย นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ

นุชรี : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว/ รุงทิพย์ : เว็บไซต์

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ