ศธ. โปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต
Image

สกสค. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

         

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดังกล่าว

          ทั้งนี้ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมงาน และร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตด้วย

         

ดวงกมล : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ 

รูปภาพ