สกสค. ศึกษาดูงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส
Image

สกสค. ศึกษาดูงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส

เพื่อการบริการที่ได้มาตรฐานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาววรพรรณ สุจริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะบุคลากรของหอพัก สกสค. ศึกษาดูงานที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานหอพัก สกสค. ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และการบริหารด้านการโรงแรม เพื่อการให้บริการที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มารับบริการอย่างมีมาตรฐานต่อไป


กัลยรัตน์ : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

กลุ่มกิจการที่พัก : ภาพ 

รูปภาพ