สกสค. ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ในงานวันครู ครั้งที่ 67
Image

สกสค. ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 

ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

       นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวน 688 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานวันครูครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

       ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นางสาววรพรรณ จริตธรร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ โรพยาบาลครู ยังให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริการตรวจคัดกรองต้อกระจกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


ดวงกมล : ข่าว

กัลยรัตน์ : ภาพ

สำนักอำนวยการ สกสค.

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา : ภาพ

รูปภาพ