สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ถูกถอนชื่อ
Image

สกสค. เปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ถูกถอนชื่อ ให้กลับเข้าเป็นสมาชิก กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี 

            ผู้ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ต้องชำระเงินค่าขอกลับ และเงินสงเคราะห์รายศพ ไม่น้อยกว่า 10% ของงวดที่ค้างชำระส่วนที่เหลือจะต้องยินยอมให้สำนักงานหักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อถึงแก่ความตาย

ช.พ.ค. 

ค่าสมัคร 100 บาท

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท

ช.พ.ส.

ค่าสมัคร 100 บาท

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท


ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม - 20 กันยายน 2566


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ


กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. : ข้อมูล

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์