ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำงวดที่ 7/2566
Image

ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำงวดที่ 6/2566


ช.พ.ค. ต้องชำระ 730 บาท  และ ช.พ.ส. ต้องชำระ 400 บาท 

 หมายเหตุ : งวด 6/2566 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศกัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ