ร่วมงาน ครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Image

      ร่วมงาน  ครบรอบ  20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

     ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสกสค. ร่วมพิธี


นุชรี : ภาพ/ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ