สกสค. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2566 ศธ.
Image

นุชรี  :  ถ่ายภาพ เขียนข่าว อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ