จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักอำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์