สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
Image

สกสค. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสำนักงานกิจการพลเรือน กระทรวงกลาโหม ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 ชุด


อนัชชา  จันทร์หอม : เขียนข่าว
 ดวงกมล  แก้วเพชร : ถ่ายภาพ
 นุชรี  นงนุช : อินโฟกราฟิก
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ