รมว.ศธ. "ตรีนุช" เปิดงาน "ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสมาชิกเพื่อนครู"
Image

รมว.ศธ. "ตรีนุช" เปิดงาน "ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสมาชิกเพื่อนครู"

             เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) “ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสู่สมาชิกเพื่อนครู” โดยมี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการ ศธ. รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. และครูอาวุโสร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


กัลยรัตน์, นุชรี, รุ่งทิพย์ : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ