สกสค. ร่วมงาน "สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ"
Image

สกสค. ร่วมงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ”

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก กศน. ในราคาย่อมเยา ให้แก่ประชาชนชาวไทย จัดระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในกำกับร่วมงานครั้งนี้

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร สกสค. ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565


กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ